OĞUZ BOYLARI

 

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

 

ÇORUM, YOZGAT, KIRŞEHİR, KIRIKKALE, ÇANKIRI YÖRESİNDE OĞUZ BOYLARI

ADLI KİTABIMIZIN  İÇİNDEKİLERİ

 

                                                                  BOZOKLAR

                                                         A- GÜN HAN SOYU

1-      KAYI BOYU : Yaka Aşireti, Oğuzlu Aşireti, Osmanoğlu Aşireti, Hisarhanı Aşireti, Oyuk Hacıoğlu Aşireti, Arife-Arıklu Aşireti, Resullü Aşireti, Aktaş Aşireti, Saçıkara Aşireti, Çakmak Aşireti, Karataşlı Aşireti, İncesu Aşireti, Mahan Aşireti, Akkul Aşireti, Erkekli Aşireti, Ali Dağlı Aşireti, Çobanoğlu Aşireti, Çunkar Aşireti, Atçeken Aşireti, Karakeçili Aşireti, Saftal-Safalı Aşireti, Kazancılar Aşireti, Murd-Mert Aşireti, Harameyn Aşireti, Akkeçili Aşireti, İkizoğlu Aşireti, Kemal-oğlu Aşireti, Miragülü-Mirgunlü Aşireti, Çavuş Aşireti, Hacı Ali Uşağı Aşireti, Karaceceli Aşireti, Kurdlu Aşireti, Poyraz Aşireti, Sarıçimen Aşireti, Boynuuzun Aşireti, Karakoçan Aşireti, Sarıteke Aşireti, Karateke Aşireti, Ali Bayramoğlu Aşireti, Cerihi Aşireti, Çil-oğulları Aşireti, Dalakçı Aşireti, Su Han Evladı, Sulu Bölüğü, Uşan, Yağrıncı, Yabalı-Bödre, Bödre Bölük, Yusuf Kethüda, Yükseklü, Balkanlı Aşireti, Ediği Aşireti,  Burna-Ediği Aşireti, Konu Büklü Aşireti, Kırca Aşireti, Koyunculu Aşireti, Pürçeklü Aşireti, Özlü Aşireti, Köse İlyaslu Aşireti, Osman Fakih Aşireti, Halil-Hasanlu Aşireti, Encük Aşireti, Kavas Aşireti, Çankal Aşireti, Sıddıklı Aşireti, Sarık Aşireti, Kulpak Aşireti, Elçi Aşireti, Kıratlı Aşireti.

2- KARA EVLİ BOYU: Kara Aşireti, Karalı Aşireti, Karalar Aşireti ve Karaağaç Aşireti.

3- BAYAT BOYU: Şambayadı Aşireti, Dulkadirli Hanedan soyu, Delialili Aşireti, Çiçekli Aşireti, Çobanotağı Aşireti, Eyneli Aşireti, Bayan Aşireti, Firuzbeğli Aşireti, Bahşi Aşireti, Erzenyurdu Aşireti, Moğol Tatarları, Gedükhasanlı Aşireti, Gariben Aşireti, Günlüpare Aşireti, Gödeli Aşireti, Diklen Aşireti, Timurlu Aşireti, Töhmerek Aşireti, Çardaklı Aşireti, Evci Aşireti, Ağcalı Aşireti, Ağcakoyunlu Aşireti, Kösemustafalı Aşireti, Kuşçular Aşireti, Saçlı Aşireti, Körkeçili Aşireti, Öküzotağı Aşireti, Öküz Aşireti, Kudaşlı Aşireti, Kösebeğli Aşireti, Çakal Bayatı, Pehlivanlı Aşireti, Muradlı Aşireti, Ceklenlü Aşireti, Belemuradlı Aşireti, Bardakçı Aşireti, Barak Aşireti, Kulaklı Aşireti, Ağaçlı Aşireti, Kesmezli Aşireti, Kırcalı Aşireti, Hamzafakılı Aşireti, Kırmelik Aşireti, Kotankal Aşireti, Kazak Aşireti, Hasançi Aşireti, Haşrfakih Aşireti, Kara Musalı Aşireti, Sarıcalar, Karacaömerli Aşireti, Karacaali-li Aşireti, Uçbeğli Aşireti, İsfani Aşireti, İnesülü Aşireti, Mutsanlı Aşireti, Karsan-Kars Aşireti, Kene-sarı Aşireti, Sofraz Aşireti, Sevindik Aşireti, Çebiş Aşireti, Bek-kerli Aşireti, Eldelek Aşireti, Dedemoğlu Aşireti, Kaçar Aşireti, Kocaoğlu Aşireti, Hasançi Aşireti, Kesmezli Aşireti, Şarkipare Aşireti, İlbeyli Aşireti, İsmailli Aşireti, Ebesülü Aşireti, Sofraz Aşireti, Alkır Aşireti, İmirzaoğlu Aşireti, Gavurelli Aşireti,  Çördüklü- Pürenli Aşireti, Tilkili Aşireti, Taflı Aşireti, Şahveli Aşireti, Firizli Aşireti, Karataşlı Aşireti, İnebey Aşireti, Eynebey Aşireti, İnegazili Aşireti, Eynebey Hacılı Aşireti, Dulgadir Aşireti, Zulgadir Aşireti, Zilkadir Aşireti, Tolgadir Aşireti, Çiçekçigülleri Aşireti, Yuvağılı Aşireti, Çay Aşireti, Karpuz Aşireti, Harun-Yabaltınlı Aşireti, Sarı Şerefli Aşireti, Beş Bacaklı Aşireti, Bahaddinli Aşireti, Kurul Aşireti, Ağcakoyunlu aşireti, Hacenti Aşireti, Gögün Aşireti, Uzun Ahmedli Aşireti, Hışır Aşireti, Tur Aşireti, Yerköylü Aşireti, Ağcalıseydisi Aşireti, Ağcalı Aşireti, Sekili Aşireti, Kireci Aşireti, Zemheri Aşireti, Aslanhacılı, Carcur, Ayvatlı, Kılıç, Muradlı, Hızır, Ağzıkaralı, Maraş Yörükleri, Obalı, Yaycılar, Keçeli Aşireti, Tatar İlyas Aşireti, Beğmişhacılı, Aşireti Ali Kocalı Aşireti, Celekenlü Aşireti, Hacılar Aşireti, Menteşli Aşireti, Ucigi Aşireti, Uçbeyi Aşireti, Uçbeğlü Aşireti, Salarlı Aşireti, Ceriganlı Aşireti, Pünek Aşireti, Pöhrenk Aşireti,Ahçı Kozi Aşireti, Kozan Aşireti,  Şarkıyan Aşireti, Mestan Bey Aşireti, Mutsan Aşireti, Mutsak Aşireti, Karsan-Kars Aşireti, Sevindik Aşireti, Evci Aşireti, Bayan Aşireti, Kazak Aşireti, Kotan-kal Aşireti, Kanglı-kadlı Aşireti, Kadılı Aşireti, Kangı Aşireti, Hışır Aşireti, Yerköylü Aşireti, Harun-Yapaltınlı Aşireti, Karagöz Aşireti, Eldelek Aşireti, Elicek Aşireti, Kaçar Aşireti, Macar Aşireti, Mercan Aşireti,  Koca-oğlu Aşireti, Köpürdü Aşireti, Şahne Aşireti, Nazar Aşireti.

Dulkadirli Devletini Meydana Getiren Türkmen Aşiretleri: Zülkâdiriyye Aşireti, Hisarbeyli Aşireti, Dulkadir-li-oğulları Aşireti, Dölarslan Aşireti, Mestanbey Aşireti, Salmanlı Aşireti, Sarıçiçek Aşireti, Zeynettin Aşireti, Karaca-lı Aşireti, Maraşlı Aşireti, Bağdatlı Aşireti, Kerküklü Aşireti, Musullu Aşireti, Şamlı Aşireti, Tarhanlı Aşireti, Halepli Aşireti, Budak Aşireti, Sungur Aşireti, Salman Aşireti, Salmanlı Aşireti, Süleymanlı Aşireti, Sarısüleymanlı Aşireti, Körmehmet Aşireti, Arapuşağı (oğulları) Aşireti, Sarıhalil Aşireti, Göçer Aşireti, Safioğlu Aşireti, Uzun Aşireti, Ziyaoğlu Aşireti, Dokuz Döğenoğlu Aşireti, İnandıklı Aşireti, Bohacı Aşireti, Bali Aşireti, Güllüce-Güllü-Göllücek Aşireti, Yorgalar Aşireti, Dambasan Aşireti, Kızlarçıktığı Aşireti, Ekizoğlu Aşireti, Demirciler Aşireti, Abdioğulları Aşireti, Abdullahoğulları Aşireti, Sarışeyh Aşireti, Şeyhler-Uğurluşey Aşireti, Keleş Aşireti, Mirgunlu Aşireti, Ağca-lı-Ağcakoyunlu Aşireti, Hışır Aşireti, (Kara) Yakuplu Aşireti, Kozanoğlu Aşireti, Çiçekli Aşireti, Kadı-lı Aşireti, Alaca-atlar Aşireti, Eşekli Aşireti, Yaman Aşireti, Yağlu Aşireti, Polad-lu Aşireti, Türkanlı Aşireti, Şeyhi Bey Aşireti, İsrafilli Aşireti, Develi Aşireti, Kargalı Aşireti, Kara-kütük Aşireti, Kavurgalı Aşireti, Gözükızıllı Aşireti, Eyne-Aynabeğ Bardakçı Aşireti, Cemaloğlu Aşireti, Demirlipınarı Kabaklı Aşireti, Kayadibi Aşireti, Kanluca Aşireti, Köseoğlu Aşireti, İvez Aşireti,  Kaçar-Macar Aşireti, Körpeli Aşireti, Demirci-ler Aşireti, Boyalı Aşireti, Karacakürt Aşireti, Çongar Aşireti, Köşger Aşireti, Tatlı Aşireti, Şerefeddinli Aşireti, Söklen Aşireti, Koçak (Koçi) Bey Aşireti, Derviş Aşireti, Karalar Aşireti, Körklü-Körüklü (Körkü) Aşireti, Kızıllı Aşireti, Kızılkocalı Aşireti, Köçekli Aşireti, Bisanlı Aşireti, Sekili Aşireti,  Şeyh Şâmi Aşireti, Alişar Aşireti, Topaç Aşireti, Musahacılı Aşireti, Torunlar Aşireti, Yassıvela Aşireti, Tatar Aşireti, Temurcu-oğlu-Demircioğlu Aşireti, Hasan Demircili Aşireti, Eldelek Aşireti, Elicek Aşireti, Bahşi Aşireti, Alcı Aşireti, Zakirli Aşireti, Mihmatlı Aşireti, Şeyhusmanlı Aşireti, İsalu Aşireti, Yümrük Aşireti, Kılıç Aşireti, Salah Aşireti, Çimeli-Çemelü Aşireti, Nefesoğulları Aşireti,  Osmanoğlu Aşireti, Sarılar Aşireti, Karlı Aşireti, Kavlak-lı Aşireti, Belen Aşireti, Çay Aşireti, Mert Aşireti, Karmış Aşireti, Pekmezli Aşireti, Abdallı-Gurbetan Aşireti, Küşneli Aşireti, Kıllu Aşireti, Koçersütük Aşireti, Sırkıntı Aşireti, Berber Aşireti, Küne Aşireti, Karakoç Aşireti, Çoğunlu Aşireti, Sultanhacılu Aşireti, Ebegürklü Aşireti, Çalıklu Aşireti, Çanakçı Aşireti,  Tutşır Aşireti, Kedüslü Aşireti, Garklu Aşireti, Turhasanlı Aşireti, Kekeçhacı Aşireti, Heltelü Aşireti, Adamcıl Aşireti, Acı Aşireti, Kebelü Aşireti, Küreci Aşireti, Kurancalı Aşireti, Kayran Aşireti, Kodal Aşireti, Kulfalı Aşireti, Çöplü Aşireti, Gündüzlü Aşireti, Hacılar Aşireti, Çarıklı Aşireti, Muslu Aşireti, Bazlamaç Aşireti, Çiçekli Aşireti, Altın Aşireti, Kesten Aşireti, Kertil Aşireti, Tekeli Aşireti, Evliyalı Aşireti, Turhan Aşireti, Kargın Aşireti, Bekdik Aşireti, Göksu-lu Aşireti, Yahşi Aşireti, Harbandelü Aşireti, Çakal Aşireti, Çatalı Aşireti, Çeçenli Aşireti, Nurgöz Aşireti, Kubat Aşireti,  Rişvan Aşireti, Turtgutlu Aşireti, İmancı Aşireti, Kabakulaklı Aşireti, Recepli Aşireti, Safalı Aşireti, Koruculu Aşireti, Solakoğulları Aşireti, Necar Aşireti, Hüseyin Hacılı Aşireti, Karahamza-lı Aşireti, Taşlı Aşireti, Kızıldonlu-Karadoğan-Karadonlu-Karadona Aşireti, Çardak Aşireti, Nurhak Aşireti, Tanır Aşireti, Elbistan-Albus-Albostan Aşireti, Hurman Aşireti, Köroğlu Aşireti, Kapaklı Aşireti, Boruklu Aşireti, Orçunlu Aşireti, Kavili Aşireti, Ali Göranlı Aşireti, Çadırlı Aşireti, Geyikli Aşireti, Manav Aşireti, Çökelek Aşireti, Parekede Aşireti, Boynuyoğunlu Aşireti, Sarıçiçek Aşireti, Çorum Kürdü Aşireti, Ahsen Aşireti, Höçük Aşireti, Poyraz-lı Aşireti, Bağdatlı Aşireti, Tacir-li Aşireti, Keven Aşireti, Orhanbeğli Aşireti, Sakalu Aşireti, Kelallı Aşireti, Kadir-li Aşireti, Duman Aşireti, Durak-lı Aşireti, Karapıyık Aşireti, Terken Aşireti, Tarkan Aşireti, Tirkeş Aşireti, Hüseyin Hacılı Aşireti, Zekeriyalı Aşireti, Sarıkız -Tokuş  Aşireti, Erkoç Aşireti, Ahi Çayır Aşireti, Budak bin Nazır Aşireti, Budak Aşireti, Şahbudak Aşireti, Budak-özü Aşireti, Budağın Aşireti, Budak Fakı Aşireti, Budakören Aşireti, Eskibudak Aşireti, Eskialibudak Aşireti, Akbudak Aşireti, Karabudak Aşireti, Alibudak Aşireti, Yenialibudak Aşireti, Yenibudak Şıh (Şeyh) budak Aşireti, Dişbudak Aşireti, Akbey-Akcan.

   4- AKLA EVLİ BOYU: Halkahavlu ve Halkaevli Aşireti,

                                               B-    AY HAN SOYU

1- YAPARLI BOYU:   Yeniyapar Aşireti, Yeniyapan ve  Çukurlu Aşireti,.

2- YAZIR BOYU:   Yazıcı-yazar Aşireti, Alan-lı Aşireti, Az’lar Aşireti, Alamaslı Aşireti, Karacalı Aşiretleri.

3- DÖĞER BOYU : Düğer Aşireti, Döver Aşireti, Kürt-döğer Aşireti, Tüğen Aşireti, Karaca-kurt (kürt) Aşireti, Yağmur Aşireti, Rişvan Aşireti, Türkanlı Aşireti, Tarkan Aşireti, Terkan-Terkiyan Aşireti, Tirken Aşireti, Terkeş Aşireti, Terkişan Aşireti, Türgiş-Tirkeş Aşireti, Kara-bıyık Aşireti, Karlıklılar Aşireti, Kara Baba Aşireti, Çorum kürdü Aşireti, Tanrıverdi Aşireti, Gündoğmuş Aşireti, Dokuz-Topuz Aşireti, Bezgar-Bezirgan Aşireti, Kavili Aşireti, Beyzeki-Baziki-Şeyhbezenli Aşireti, Bedir Aşireti, Okçu-Okçiyanlı Aşireti, İzzettinli Aşireti, Solak Aşireti, Ceriganlı Aşireti, Ahçı Kozi Aşireti, Kozan Aşireti, Şarkıyan Aşireti, Kürt Mihmatlı Aşireti, Mahmatlı Aşireti, Hacabanlı Aşireti, Erayhan Aşireti, Tilki Aşireti, Hacıbanlı Aşireti, Korkmaz Aşireti, Hamidli Aşireti, Kızkapan Aşireti, Karahasan Aşireti, Bereketli Aşireti, Halıkanlı Aşireti, Atmalı Aşireti, Kızır Aşireti, Haydar Aşireti, Keti Aşireti, Sadaka Aşireti, Turuçlu Aşireti, Kaba Aşireti, Mahkanlı Aşireti, Bezek Aşireti, Beyzeki Aşireti, Şeyh Bezenli Aşireti, Beyzavi-Beygazi Aşireti, Baziki Aşireti, Şıhbızınlı Aşireti, Akbaş-oğlu Aşireti,  Hacılar Aşireti, Kıran Aşireti, Karmış Aşireti, Toker–Töker Aşireti, Bayram-oğlu Aşireti, Dokuz-Topuz-Tokur Aşireti, Bezgar-Bezirgan Aşiretleri.

4- DODURGA BOYU:  Toturga Aşireti, Poturga Aşireti, Şakırga Aşireti, Şarlak Aşireti, Şakar Aşireti, Karçıka Şakırga Aşireti, Kara Bekir Aşireti, Karataylu Aşireti, Esen ve Bozca Aşireti,.

.                                                                    C- YILDIZHAN SOYU

1- KARGIN BOYU; Kargı Aşireti, Dede Karkın Aşireti, Garipçe Aşireti, Şah Yörükleri Aşireti, Tutuş Aşireti, Memeslü Aşireti, Anaçlı ve  Saplu Aşireti,.

2- KIZIK BOYU: Kızılbük Aşireti, Alpı Aşireti, Hamallı Aşireti, Pekmezci Aşireti, Karasakal Aşireti, Höçük Aşireti, Bozatlı Aşiretleri.

3- BEĞDİLİ BOYU: Babai Aşireti, Bali-Ballı Aşireti, Alibeğli Aşireti, Ali beğ Aşireti, Hasan Bali Aşireti, Balibey Evladı-Aşıkpaşa Aşireti, Eşen Aşireti, Alişarlı Aşireti, Elvanlı Aşireti, Badılı Aşireti, Şerefeddünlü Aşireti, Ağsakfakikılı Aşireti, Şadili Aşireti, Odul Aşireti, Alagözlü Aşireti, Müminli Aşireti, Kerimüddin Aşireti, Kırık Aşireti, Denizli Aşireti, Karakocalı Aşireti, Safiyüddünlü Aşireti, Örgüş Aşireti, Tabanlı Aşireti, Mihmatlı Aşireti, Oynadanlu Aşireti, Kafir Hacılı Aşireti, Emirdağ Aşireti, Çağırganlı Aşireti, Şeyhler Aşireti, Eşekli Aşireti, Çakır-oğlu Aşireti, Işıklar Aşireti, Kılıçlı Aşireti, Harbendeli Aşireti, Canbeğ Aşireti, Cumali Aşireti, Akkaş Aşireti, Kadir-oğlu Aşireti, Taşkın Aşireti, Eğri Aşireti, Eminlek Aşireti, Emiddün Yörüğü Aşireti, Ağaçtan Aşireti, Kahyalı Aşireti, Beğmüşlü Aşireti, Toklu Aşireti, Suçan-Sıçan Aşireti, Bozkoyunlu Aşireti, Yadiğarlı Aşireti, Kubat Aşireti, Yıldırım Aşireti, Zimtek Aşireti, Bilece Aşireti, Bilecen Aşireti, Eşen Aşireti, Balaban Aşireti, Masaldı Aşireti, Deniz Aşireti, Tengiz Aşireti, Dengiz Aşireti, Şeyh Deniz ve Deniz Hacı Aşireti, Develi Aşireti, Yanıkça Aşireti, Cekerin Aşireti, Kara İlyaslı Aşireti, Balabanlı Aşireti, Harzem Aşireti, Harizm Aşireti, Horzum Aşireti, Diğin Aşireti, Kayır Han Aşireti, Hasan Dede Aşireti, Kulfalı Aşireti, Karakocalı Aşireti,   Develi Aşireti, Tabanlı Aşireti, İnallı Aşireti, Çemelü Aşireti, Korkmaz Aşireti,  Harbendeli Aşireti, Pir Hüseyin Aşireti, Bostan-cı Aşireti, Cuma-li Aşireti, Kasım-oğlu Aşireti, Akkaş Aşireti, Ağaçtan Aşireti, Ceceli Aşireti, Cacalı Aşireti, Ceceli Aşireti, Cice Aşireti, Çiçe Aşireti, Güneş-li ve Kahyalı Aşireti,

 4- AVŞAR BOYU: Afşar Aşireti, Yağgu Aşireti, Avuşar Aşireti, Avu Aşireti, Köşker Aşireti, Gündüzlü Aşireti, Halaçlar Aşireti, Çulha Aşireti, Tahar Aşireti, Cülahlar-Çulhalı Kaman Aşireti, Hüseyin Hacılı Aşireti, Zekeriya Aşireti, Karıkışla Aşireti, Musahacılı Aşireti, Reyhanlı Aşireti, Boynu İnceli Aşireti, Manişar Aşireti, Sarsalı Aşireti, Çöplü Aşireti, Bulgurlu Aşireti, Caferli Aşireti, Karacalı Aşireti, Hilalli Aşireti, Aydın Aşireti, Apardı Aşireti, Ayrıdamlı Aşireti, Azizli Aşireti, Ekinci Muslu Aşireti, Ali Göranli Aşireti, Beğ Timurlu Aşireti, Yağlı Aşireti, Tacir-li Aşireti, Hamzalı Aşireti, Kazıklı Aşireti, Köçekli Aşireti, Argu Aşireti, Aladdinli Aşireti, Uzun İsalı Aşireti, Musabeyli Aşireti, Hacımusalı Aşireti, Haydarbeyli Aşireti, Kodallı Aşireti, Sarıveli Aşireti, Tacir-li Aşireti, Tecer Aşireti, Tencirli Aşireti, Tecirli Aşireti, Bıyıklı Aşireti,Kutluşah Aşireti, Kutlu Aşireti, Musluoğlu Aşireti, Yağbasan Aşireti, Yağbastı Aşireti, Yağcı Aşireti,Hösükoğulları Aşireti, Mucukoğulları Aşireti, Bahadır Aşireti, Torunlar Aşireti, Mürselli Aşireti, Kara Ahmetli Aşireti,  Durali Taylı Aşireti, Kulu Aşireti, Emir Ahırlı Aşireti, Kızılhasanlı Aşireti, Körmehmet Aşireti, Orçunlu Aşireti, Ceceli Aşireti, Yörgüç Aşireti, Yeni Hasanlı Aşireti, Arbişli Aşireti, Göçer Aşireti, Safioğlu Aşireti, Küçüklü Aşireti, Çanaklı  Aşireti, Gazili Aşireti, Bohacı Aşireti, Recepli Aşireti, Tok Aşireti, Köpekli Aşireti, Yahşi Aşireti, Beğdik Aşireti, Bekduk Aşireti, Bektüki Aşireti, Beydik Aşireti, Savcılı Aşireti, Çemelü Aşireti, Çime Aşireti, Cemele Aşireti, Cemelü Arapı Aşireti, Çimen Aşireti, Çanaklı Aşireti, Argun Aşireti, Argın Aşireti, Sargun Aşireti, Ergun Aşireti, Dalkılıç Aşireti, Zengi Aşireti, İmat Aşireti, Deliler Aşireti, Bekdik Aşireti, Duman Aşireti, Horasanlı Aşireti, Kızılhacılı Aşireti, Kürtlü-Kurtlu Aşireti, Keşli Aşireti, Yahyalı Aşireti, Doyuranlar Aşireti, Kuyumcu Aşireti, Taf Aşireti, Dayılı Aşireti, Dayı Hasanlı Aşireti, Karaşeyhli Aşireti, Laçin Aşireti, Sırkıntı Aşireti, Berber Aşireti, Güzelce Aşireti, Alaylı Aşireti, Burun Aşireti, Karahıdır Aşireti, Karaman Aşireti, Gurabay-ı Karamani Aşireti, Dinek Aşireti, Keskin Aşireti, Varsak Aşireti, Cerit Aşireti, Aygar Aşireti, Ciritçi-Oğlu Aşireti, Yorgalar ve  Silsüpür Aşiretleri.

A- Varsaklara Bağlı Aşiretler; Kusun Aşireti, Ulaş Aşireti, Zakirli Aşireti, Emir Gazili Aşireti, Haculu Aşireti, İzzibüyük Aşireti, Höşmeli Aşireti, Dervişan-ı Yusuf Abdal Aşireti, Çınar Aşireti, Ali Baba Aşireti, Söklen Aşireti, Farsah İsalu Aşireti, Güzel Hanlu Aşireti, Hasip Fakih Aşireti, Karacaklu Aşireti, Aşere-Asan-Rahme Aşireti, Narözü Aşireti, Nusretli Aşireti, Ömer Fakih Aşireti, Mavariş Aşireti, Kürtülü Aşireti, Rumlu Bölüğü Aşireti, Bankıca Aşireti, Kurdbaşlu Aşireti, Ali ve Kaplan Bölüğü Aşireti, Başgetiren Aşireti, Beğgeldi Aşireti, Beyceğüzlü Aşireti, Koçi Baba Aşireti, Keşli Aşireti, Boğa Viranı Aşireti, Aflak Aşireti, Arkıd Aşireti, Astarcı Aşireti, Aladağlı Bölüğü Aşireti, Aksakal Aşireti, Obalı Aşireti, Yayla Hacılı Aşireti,Yunuslu Bölüğü Aşireti, Sığırlı Aşireti, Süleyman Fakih Bölüğü Aşireti, Subar Aşireti, Timur Aşireti, Tazlaklı Aşireti, Yakılar Aşireti, Mehmet Fakılı Aşireti, Sağmal Pınarı Aşireti, Sağdinli Aşireti, Sakız Aşireti, Asen Aşireti, Şemseddün Hacılı Aşireti, Abdurahmanbeyobası Aşireti, Çukurlu Aşireti, Asar Aşireti, Hüseyinli Aşireti, Yortan Aşireti, Elvanlı Aşireti, Yeniceli Aşireti, Zekeriya Hacı Aşireti, Kartal-oğlu Aşireti, Çıtak Aşireti, Çatak Aşireti, Toklu kömüş Aşireti, Konur Aşireti, Çukurlu Aşireti, Alişarlı Aşireti, Baran Aşireti, Sarıkız-Tokuş Aşiretleri.

ÜÇ OK KOLU

A- GÖK HAN SOYU

1- BAYINDIR BOYU: Akkoyunlu Aşireti, Kızılkoyunlu Aşireti, Yabanlı Aşireti, Herikli Aşireti, Çerikli Aşireti, Karakoyunlu Aşireti, Baran Aşireti, Barani Aşireti, Beran Aşireti, Boran Aşireti, Mamalı Aşireti, Çapan Aşireti, Kavak-lı Aşireti, Tülü-Tülek Aşireti, Erkulu-Kula Aşireti, Kabasakal Aşireti, Ulaş Aşireti,.

2- PEÇENEK BOYU: Çor Aşireti, Çorlu Aşireti, Çor-um Aşireti, Milli Aşireti, Melikanlı Aşireti, Melikşah Aşireti, Çoban-oğlu Aşireti,  Küre Aşiretleri Saka Aşireti, Ertim Aşireti, Külbey Aşireti, Tolmaç Aşireti, Karabay Aşireti, Kapan Aşireti, Yula Aşireti, Melikanlı Aşireti, Ahsen (İhsan) Beğli Aşireti, Küreci Aşireti, Zakirli Aşireti, Yüzdepare Aşireti, Zarıka Sağan Aşireti, Soğanlı Aşireti,Zırkanlı Aşireti,Emirgazili Aşireti, Hacılı Aşireti, İzzibüyük Aşireti, Höşmeli Aşireti, Yaylahacılı Aşireti, İsahacılı Aşireti, Milli Aşireti, Milan Aşireti, Müler Aşireti, Müllü Aşireti, Melekenli Aşireti, Melikanlı Aşireti, Melkişan Aşireti, Melik Aşireti,.

3- ÇAVULDUR BOYU: Çavdar Aşireti, Çavgın Aşireti, Çavdır Aşireti, Çandır Aşireti, Ali Fakih Aşireti,.

4- ÇEPNİ BOYU: Çetmi Aşireti, Çetme Aşireti, Çitme Aşireti, Çepi Aşireti, Çetli Aşireti, Çetiz Aşireti, Çaban Aşireti, İdris Aşireti, Mukri Aşireti, Abdal Aşireti, Sarışeyh Aşireti, Bektaş-oğlu Aşireti, Ali Çelebi Aşireti, Ali Baba Aşireti, Koçi-Koçak Aşireti, Nöbeti Baba Aşireti, Sarıkız-Tokuş Aşireti, Koyun Baba Aşireti, Orta ve Gedüklü Aşireti, Dervend Hacı Aşireti, Ağacı Aşireti, Oğuz Aşireti, Balım Sultan Aşireti, Himmet Dede Aşireti, Hırka Aşireti, Ustaculu Aşireti, Çayan Aşireti, Haydar Aşireti, Demirciler-Kandemir Aşireti, İslamlı Aşireti, Kuştemurlu Aşireti, Kanberli Aşireti, Dikmenler Aşireti, Saltuk Aşireti, Hatap Aşireti, Sarıkamış Aşireti, Kalender Aşireti, Yakuplu Aşireti, Ağviran Aşireti, Canikli Aşireti, Gurbetan Aşireti, Beyazıt Aşireti, Yanacık Aşireti, Teberrik Aşireti, Elmalı Aşireti, Alma Hacılı Aşireti, Kır Aşireti, İbrahim Seydi Aşireti, Kıcılı Aşireti, Abdi Aşireti, İbrahin-Seydi Aşireti, Alma Aşireti, Almalı Aşireti, Elma Aşireti, Kıcılı Aşireti, Kır Aşireti, Kır-tıl Aşireti, Abdi Aşireti, Sarı Şeyh ibn Kara Hızır Aşireti, Sarım Bey Aşireti, Sarı Bey Aşireti, Sarı Hoca Aşireti, Sarı Hacı Aşireti, Sarı Baba Aşireti, Sarı Dede Aşireti, Sarı Şeyh Aşireti, Ali Çelebi Aşireti, Koçi-Koçak Bey Aşireti, Nöbeti Baba Aşireti, Kara Baba Aşireti, Hırka Baba Aşireti, Tokuş Baba Aşireti, Balım Sultan Aşireti, Himmet Dede”

               B- DAĞ HAN SOYU

 1-      EYMÜR BOYU: Saraycıklı Aşireti, Şaşıoğlu Aşireti, Şeyhmesud Aşireti, Karagöz Aşireti, Karaeyuplu Aşireti, Aludhacılı Aşireti, Kula Aşireti, Yamuklar Aşireti, Tosun-oğlu Aşireti, Kayalı (Kayalar) Aşireti, Gündeşli Aşireti, Dedesli Aşireti, Dedeslü Aşireti, Dedesi Aşireti, Dedesülü Aşireti, Eğlenli Aşireti, Gözlü Aşireti,  Mengeneci Aşireti, Güni Evladı Aşireti,  Müselman Aşireti, Bayraktar Aşireti, Boğazlıyan Aşireti, Göçeri Hacılı Aşireti, Dündarlı Aşiretleri.

2- ALAYUNDLU BOYU: Alacaatlar Aşireti, Alacaatlı Aşireti, Alaca Aşireti, Alaatlı Aşireti, Şeyh Şami Aşireti, Sucalı Aşireti, Kaymaz Aşireti, Ocaklı Aşireti,  Koz-lu Aşireti, Karamuk Aşireti, Danişmend-Danış Aşireti, Közgü Aşireti, Kuzkışla Aşireti, Kozcaağıl Aşireti, Kuzculu Aşireti, Karamuk Aşireti, Kuz Aşireti, Danış Aşireti, Kaymaz  Aşiretleri.

3- YÜREGİR BOYU: Yüğür Aşireti, Yürük Aşireti, Yürüğür Aşireti, Üreğir Aşireti, Üreğil Aşireti, Üregel Aşireti, Oregel Aşireti, İregür Aşireti, Kız Melek Aşireti, Onguş Aşireti, Hasan Hacılı Aşireti, Karaköseli Aşireti, Emlak Aşireti, Ali Koca Aşireti, Kütükler Aşireti, Ahi Menteş Aşireti, Kabaklı Aşireti, Karakütük Aşireti, Menteşe Aşireti, Kamışlı Aşireti, Kavurgalı ve Kabaklı Aşiretleri

4- SALUR BOYU: Salar Aşireti, Ulu Yörük Aşireti, Söklen Aşireti, Sevülgen Aşireti, Halil Baba Aşireti, Keller Aşireti,[1] Dikili Arapı Aşireti, Dursun Hacılı Aşireti, Esedlü Aşireti, Hacı Beğ Aşireti, Teke Aşireti, İhsar Beğli Aşireti, Yaman Aşireti, Hocabeyli Aşireti, Saray Aşireti, Nurhamunlu Aşireti, Nurhak Aşireti, Tuğlu Aşireti, Arat Aşireti, Karabali Aşireti, Kantekeli Aşireti, Ayak Aşireti, Kınalı Aşireti, daş Aşireti, Alseki Aşireti, Mehmet Kethüda Aşireti, Kürekçi Aşireti, Ozan Aşireti, Turgutlu Aşireti, Öksüz-Delü Aşireti, Kulağıuzlar Aşireti, Sarıhalil Aşireti, Çağun Aşireti, Keşeş Abdal Aşireti, Satılmışlı Aşireti, Karafakılı Aşireti, Kızılkeçili Aşireti, Usta Aşireti, Yomut Aşireti, Sarıklı-Aksarıklı Aşireti,  Hacı İbrahim Aşireti, Ödemiş Aşireti, Tatlı Aşireti, Uzanlar Aşireti, Yörük-î Büzürk Aşireti, Kızılkocalı Aşireti, Kurugöl-lü Aşireti, Zeynettin Aşireti, Yürüyen Aşireti, Toramanlı Aşireti, Karapürçek Aşireti, Esengazili Aşireti, Babaş Aşireti, Peyniryemez Aşireti, Erbey Evladı Aşireti, Sahih İsalu Aşireti, Atnalı Aşiretleri.

Ulu Yörük Teşekkülü; Ortapare Aşireti, Şarkipare Aşireti, Yüzdepare Aşireti, Pirevlek Aşireti, Çongar Aşireti, Ortakışla Aşireti, İkiz-oğlu Aşireti, Turgutlu Aşireti, Karakeçili Aşireti, Karafakih-li Aşireti, İzzettinli Aşireti, Tat-lı Aşireti, Kurugöllü Aşireti, Burun Aşireti, Çobanlı Aşireti, Alibeğli Aşireti, Gökçeli Aşireti, İnallı Aşireti, Köşker Aşireti, Şerefeddinli Aşireti, Saraçlı Aşireti, Karalar Aşireti, Anamaslı Aşireti, Özlü Aşireti, Kırık Aşireti, Ustaculu-Çayan Aşireti, Kabasakal Aşireti, Sıraçlı Aşireti, Çomaklı Aşiretleri.

                                                           C-    DENİZ HAN SOYU

1- KINIK BOYU: Kın Aşireti, Kımık Aşireti, Kızıl Aşireti, Bağdatlı Aşireti, Turgutlu Aşireti, Konarı Aşireti, Eceli Aşireti, Habil Aşireti, Abeni Aşireti, Bay-Karaoğlu Aşireti, Karaoğlu Aşireti,  Adil Atabey Aşireti, Ata’lar Aşiretleri.

2- YIVA BOYU: İvaz Aşireti, Kaygusuzlu Aşireti, Karacakoyunlu Aşireti, Aliceli Aşireti, Sarı Selman Aşireti, Töhmerek Aşireti, Perçem Aşireti, Derekuşçu Aşireti, Emetbeğli Aşireti, Dayı Hasanlı Aşireti, Dayılı Aşireti, Peykli Aşireti, Nureddin Aşireti, Onbeğli Aşireti, Kasırlı Aşireti, İlyas Kethüda Aşireti, İvaz-Ayvat Aşireti, Aşireti, 

 3- BÜĞDÜZ BOYU: Buğdüz Aşireti, Beğdüz Aşireti, Boğdüz Aşireti, Bükdüz Aşireti, Büğüz Aşireti, Bunduz Aşireti, Botan Aşireti, Karabaşlı Aşireti, Zil-an Aşireti, Birik Aşireti, Delik Aşireti, Dilik Aşireti, Pirekhal Aşireti, Sevid Aşireti, Ritik-Redikhan Aşireti, Geltür Aşireti, Kürdik Aşireti, Cemal Aşireti, Dilhir-Dilik Aşiretleri.

4- İĞDİR BOYU: Iğdır Aşireti, İyidir Aşireti, Yiğdir Aşireti, İğde Aşireti, Kaşıkçı Aşireti, Arslan Beğli Aşireti, Genceli Aşireti, Terzili Aşireti, Bozdoğan Aşireti, Köseli Aşireti, Bıçaklı Aşiretleri.

- Bozulus Türkmenleri: Alpağut Aşireti, Argun Aşireti, Kavili Aşireti, Tabanlı Aşireti, Hamzalı Aşireti, Hacılı Aşireti, Pürnek Aşireti, Salarlu Aşireti, Süleymanlı Aşireti, Musullu Aşireti, Haydarlı Aşireti, İvaz Aşireti, İshak Aşireti, Yurtçu Aşireti, Şeyhli Aşireti, Kürt Mihmatlı Aşireti, Neccarlı Aşireti, İnallı Aşireti, Çimelü Aşireti, Elçi Aşireti, Yabaneri Aşireti, Uç Aşireti, Çorum Kürdü Aşireti, Boruklu Aşireti, Kavili Aşireti, Karacakurt (kurd) Aşireti, Harbendeli-Harmandalı Aşireti, Ali Göranlı Aşireti, Orçunlu Aşireti, Geyikli Aşireti, Çadırlı Aşireti, Çökelek Aşireti, Acurlu Aşireti, Aluçlu Aşireti, Bekirbey Aşireti, Devreceli Aşireti, Gaffar Aşireti, Bahadırlı Aşireti, Kavurgalı Aşireti, Mamalı ve Dokuz Aşireti,.

DİĞER OĞUZ VE TÜRK BOYLARI: Başkurd Aşireti,  Kabar Aşireti, Ahıska (Gürcü) Aşireti, Sabir-Sibir Aşireti,  Sabır Aşireti,  Şarban Aşireti, Şerban Aşireti, Serdan Aşireti,  Savran Aşireti, Savur Aşireti, Sabar Aşireti, Coruk Aşireti,  Çingene Aşireti, Arap Aşireti, Yörük Aşireti, Türkmen Aşireti, Kunt Aşireti, Tonra Aşireti, Dolaşanlar Aşireti, Kulun Aşireti, Selçikli Aşireti, Toharistan Aşireti, Bisanlı Aşireti, Tuvadın Aşireti, Küne-kene Aşireti, Turbatlı Aşireti,  Kerağlı Aşireti, Oklı Aşireti, Koklı Aşireti, Suçlı Aşireti, Yurtçı Aşireti, Turumçı Aşireti, Kumçı Aşireti, Sorkı Aşireti, Kurcık Aşireti, Suracık Aşireti, Sultanlı Aşireti, Koracık Aşireti, Horasanlı Aşireti, Lala Aşireti, Camcı Aşireti, Kazgurt Aşireti, Kırgız Aşireti, Murdasay Aşireti, Sayir Aşireti, Gürcü Aşireti, Az-As’lar Aşireti, Yakut Aşireti, Avar Aşireti, Akat Aşireti, Uygur Aşireti, Tolunoğulları Aşireti, Özbek Aşireti, Karakalpak Aşireti, Kırgız Aşireti, Sor-Zor Aşireti, Alaş Aşireti, Altay Aşireti, Çerkez (Abaza Aşireti, Dağıstan Aşireti, Avar Aşireti, Çeçen Aşireti, Karaçay Aşireti, Samur Aşireti, Balkar Aşireti, Lezgi Aşireti, Kumuk) Aşireti, Azak Aşireti, Tatar Aşireti, Noğay Aşireti, Hazar Aşireti, Ahıska-Gürcü Aşireti, Sibir-Sabir Aşireti, Kürt Aşireti, Dağıstan Aşireti, Avar Aşireti, Abaza Aşireti, Balkar Aşireti, Lezgi Aşireti, Samur Aşireti, Kumuk-Kıpçak Aşireti, Karaçay Aşireti,  Saka Aşireti, As-Az’lar Aşireti, Daryal Aşireti, Yakut Aşireti,  Akat Aşireti, Uygur Aşireti, Tolunoğulları Aşireti, Özbek Aşireti, Kuman Aşireti, Karakalpak Aşireti, Kırgız Aşireti, Alaş Aşireti, Sor-Zor Aşireti, Altay Aşireti, Çerkez Aşireti, Kabar-Kubar Aşireti, Burcan Aşireti, Karay Aşireti, Saha Aşireti, Dolgan Aşireti, Hakas Aşireti, Kırımcak Aşireti, Tofa Aşireti, Azak Aşireti, Çiğil Aşireti, Yağma Aşireti, Argu Aşiretleri.

Tatar Aşiretleri: Abacı Aşireti, Abdül Aşireti, Altmış Aşireti, Arsa Yüzü Aşireti, Artukşah Aşireti, Ayacı Aşireti, Bahaaddin Aşireti, Baltolu Aşireti, Banyal Aşireti, Bayan Yüzü Aşireti, Bayramlu Aşireti, Baytu Aşireti, Başöyük Aşireti, Çalış Otağı Aşireti, Çepiş Aşireti, Çoban Otağı Aşireti, Etrakiyye Aşireti, Gündoğmuşlar Aşireti, İyan Aşireti, Karataylu Aşireti, Keremuddin Aşireti, Nureddin Aşireti, Alagöz Aşireti, Onar-Otak Aşireti, Özü Aşireti, Satı Aşireti, Tataran Aşireti, Ulu Otak Aşireti, Yamanoğlu Bunalan Çalap Aşireti,  Burun Aşireti, Karpuz Aşireti, Çongar Aşireti, Kangallı Aşireti, Artukşah Aşireti, Uluşah Aşireti,  Rüstembey Aşireti, Avdul Aşireti, Kataroğlu Aşireti, Olcaytu Aşireti, Baycu Aşireti, Kireyit Aşireti, Tayci Aşireti, Taysi Aşireti, Nebci Aşireti, Kuin Aşireti, Samagar Aşireti, Kataroğulları Aşireti, Noyan Aşireti, Ceceoğlu Aşireti, Çağan Aşireti, Tülek Aşireti, Gazan Aşireti, Celayir Aşireti, Abaka Aşireti, Okuna Aşireti, Dengiz Aşireti, Buğday Aşireti, Buka Aşireti, Yasavur Aşireti, Kurbağa Aşireti, Avan-oğlu Aşireti, Gireyve Aşireti, Güllühan Aşireti, Alagöz  Aşireti, Kavutsan Aşireti, Satı Aşireti, Özü Aşireti, Çongar Aşireti, Çomar Aşireti, Kurbağa-lı Aşireti, Avan-oğlu Aşireti, Noğay Adı almış Oymaklar. 

 DİĞER TÜRKMEN AŞİRETLERİ: Kunt Aşireti, Tonra Aşireti, Dolaşanlar Aşireti, Kulun Aşireti, Selçikli Aşireti, Toharistan Aşireti, Bisanlı Aşireti, Tuvadın Aşireti, Küne-kene Aşireti, Turbatlı Aşireti,  Kerağlı Aşireti, Oklı Aşireti, Koklı Aşireti, Suçlı Aşireti, Yurtçı Aşireti, Turumçı Aşireti, Kumçı Aşireti, Sorkı Aşireti, Kurcık Aşireti, Suracık Aşireti, Sultanlı Aşireti, Koracık Aşireti, Horasanlı Aşireti, Lala Aşireti, Camcı Aşireti, Kazgurt Aşireti, Kırgız Aşireti, Murdasay Aşireti, Sayir Aşireti, Gürcü Aşireti, Az-As’lar Aşireti, Yakut Aşireti, Avar Aşireti, Akat Aşireti, Uygur Aşireti, Tolunoğulları Aşireti, Özbek Aşireti, Karakalpak Aşireti, Kırgız Aşireti, Sor-Zor Aşireti, Alaş Aşireti, Altay Aşireti, Çerkez (Abaza Aşireti, Dağıstan Aşireti, Avar Aşireti, Çeçen Aşireti, Karaçay Aşireti, Samur Aşireti, Balkar Aşireti, Lezgi Aşireti, Kumuk) Aşireti, Azak Aşireti, Abalı Aşireti, Arıcı Aşireti, Tekir-ler Aşireti, Armudlu Aşireti, Atılgan Aşireti, Ayvat Aşireti, Baynas Aşireti, Bayrek Aşireti, Baytar Aşireti, Bilecen Aşireti, Bulgarlu Aşireti, Buryat Aşireti, Büyülü Aşireti, Derik Aşireti, Cender Aşireti, Çallı-oğlu Aşireti, Çamurlu Aşireti, Çalış Aşireti, Çit Aşireti, Çopraşık Aşireti, Çöçü Aşireti, Dağdaş Aşireti, Danlı Aşireti, Darendeli Aşireti, Darıcı Aşireti, Delice Aşireti, Demirbüken Aşireti, Dertli Aşireti, Ediz Aşireti, Eksüncelü Aşireti, Elbasan Aşireti, Ekmekçi Aşireti, Erciyes Aşireti, Erkuş Aşireti, Eyupasan Aşireti, Güldüğünoğlu Aşireti, GündeHacı Aşireti, Gülabi Aşireti, İnecelü Aşireti, Haymana Aşireti, Karakoçlu Aşireti, Karakuyu Aşireti, Karagas Aşireti, Karahan Aşireti, Kara Murad Aşireti, Kepez Aşireti, Külük Aşireti, Karabacak Aşireti, Karice Aşireti, Kayaçlu Aşireti, Keşkara Aşireti, Kuranşah Aşireti, Kuyulca Aşireti, Merkeşenlü Aşireti, Melemker Aşireti, Memiş Aşireti, Merdeşe Aşireti, Mesudlu Aşireti, Mucur Aşireti, Nalık Aşireti, Narlı Aşireti, Narincebeğli Aşireti, Oruçhanlu Aşireti, Oraklu Aşireti, Özeroğlu Aşireti, Payaslu Aşireti, Polat-lı Aşireti, Rahman Aşireti, Salavatlı Aşireti, Sarıkaya Aşireti, Selamlı Aşireti, Serçe Aşireti, Şingirler Aşireti, Sarıkürt Aşireti, Sıkem Aşireti, Soğsuruklu Aşireti, Şadıman Aşireti, Şencen Aşireti, Şirvan Aşireti, Şahne Aşireti, Çırakoğlu Aşireti, Mavraloğlu Aşireti, Enbiyaoğlu Aşireti, Kellegözoğlu Aşireti, Hamoğlu Aşireti, Tayipli Aşireti, Toygar Aşireti, Ürgey Aşireti, Yavanevladı Aşireti, Tekin Aşireti, Tural Aşireti, Uz Aşireti, Ulusalaklı Aşireti,  Yapadsın Aşireti, Yanova Aşireti, Yeşil-li Aşireti, Yirce Aşiretive Yozgat Aşireti,

TARİHTE, YÖREDE İSİM YAPMIŞ AŞİRET VE CEMAAT LİDERLERİ: Duman Dede, Ardıç Dede, Dümbelek Dede, Çapa Çap Dede, Seyyid Mehmet Abdal Dede, Abdal Dede, İbrahim Seyyid Dede, Halil Dede, Hasan Dede, Hüseyin Dede, Üç Dede, Eymür-İmir Dede, Dedeninsivri, Arap Dede, Arif Dede, Ayan Dede, Nöbeti Baba, Ergülü Baba, Sarıkız, Ayaz Dede, Bektaş Dede, Çomaklı Dede, Çaputlu Dede, Çelebi Dede, Damlalı Dede, Yağmur Dede, Dongaz Dede, Gülbüz Dede, Gıdış Dede, Kız Dede, Kulu Dede, Nefes Dede, Bayram Dede, Kartal Baba, Arap Baba, Özbek Dede, Sapa Dede, Soğanlı Dede, Söğken (Söklen) Dede, Yağlı Dede, Yemli Han Dede, Yusuf Dede, Hızır Dede, Hüseyin Dede, Sır Dede, Alibar Dede, Hüsem Dede, Ahmet Dede, Maksut Dede, Damlalı Dede, Ramazan Dede, Pelit Dede, Sır Dede, Toprak Dede,   Koçi-Koçak Baba, Nöbeti Baba, Tokuş Baba, Kara Baba, Koyun Baba, Geyikli Baba, Ali Baba, Ballı Baba, Cec Baba, Çırçır Baba, Dam Baba, Demirci Baba, Divan Baba, Dut Baba, Hırka Baba, Işıklı Baba, Karadonlu Can Baba, Kartal Baba, Koyun Baba, Mahçalı Ali Baba, Don Baba, Sarı Baba, Savran Baba, Teslim Abdal Baba, Elvan Baba, Tosun Baba, Uryan Baba, Erzurum Baba, Yıkıcı Baba, Göz Baba, Çeltekli Ali Baba, Çörekçi Baba, Aflak Baba, İmanlı Baba, Çörekçi Baba, Aflak Baba, İmanlı Baba, Kız Arslan, Seyyid Battal Gazi, Hacı Bektaş-i Veli, Haydarı Sultan, Seyyid Hacı Ali Türabî, Hüseyin Gazi, Sultan Bedrettin Türbesi, Sultan Sırıklı Türbesi, Seyit Murat Türbesi, Hacı Murat Veli Türbesi, Güllüce Türbeleri, Şeyh Abdulkadir Türbesi, Üçler Türbesi, Yediler Türbesi, Kırklar Türbesi, Tülü Mezarları, Garipçe, Melağan Mezarlığı, Hoy Ata,  Abdal Ata,  Seyyid Doğan, Salman Çelebi, Hıdır Şeyh, Şeyh Bedrettin, Aydın Şeyh, Erenler, Hamzalı, Şeyh Eyup, Hıdır tepe, Hıdırlık, Çağnemez, Tekke, İzlikaya, Gerdek Kayası, Miyan Sultan Türbesi, Tek mezar-Tokuş, Dede Ardıç, Ulu Ağaç, Dede çalısı, Ulu meşe, Dede Kavağı, Bozoğlu, Şeyh Mehdi türbesi, Erenler tepesi, Seyyid Cemal, Çizmeli tepesi, Kızarslan, Kırpızlı türbesi, Tapır, Yığılı Taş  adı verilen adak yerleri.

 BUNLARIN YERLEŞTİĞİ: Üç bini aşkın “Şehir, Kaza, Nahiye, Karye-köy, Mezra, Yayla, Kışla” ve bu aşiretlerin tarih içerisindeki hal ve hareketleri söz konusu kitabımızda ayrıntılı ve kaynakçalı olarak verilmiştir.

Daha Önce yayın hayatına geçirdiğimiz .... “OĞUZ BOYLARI” adlı eserlerimizin geliştirilmiş ve bütünleştirilmiş hali olan bu dev eserimiz, merkezi İstanbul’da bulunan “BİLGEOĞUZ YAYINLARI” arasında yayın hayatına geçmiştir.

1934 yılında yürürlüğe girmiş 2525 Sayılı Soyadı Kanunu’ndan evvel devlet ve bölge insanı tarafından bilinen sülalesi ((oymak) nin adını, diğer bir anlatımla büyük dedesinin taşıdığı “Lakap ve Kullabı”bilen her yöre insanı soy kütüklerine ulaşacak ve bu eserlerimizle aile secerelerini çıkartabileceklerdir !

 

İletişim:

 

www.bilgeoguz.com.tr